top of page

KÖPEĞİNİZ ANİDEN TOPALLAMAYA BAŞLADIYSA?


Köpek dostlarımız her canlı gibi, genç yaşlarında, daha ileri yaşlara göre oldukça hareketli ve oyuncudurlar. Sahipleriyle kurdukları iletişim ve duydukları heyecan, oyun oynarken pik seviyededir. Bu heyecanla, hareket esnada meydana gelen dengesiz bir basış, köpeğinizde ani bir acıya ve devamında da şiddetli bir topallığa dönüşebilir. Böyle durumlarda akla gelen ihtimaller arasında ön çapraz bağ kopukları da olmalıdır.

Köpeklerde ön çapraz bağ kopukları, arka bacaklarda meydana gelen topallığın en önemli sebeplerindendir. Çünkü çapraz bağlar, diz ekleminin en önemli sabitleyici yapılarıdır. Meydana gelen topallığın sebebi için çapraz bağ kopuğundan şüpheleniliyorsa, detaylı bir klinik ve radyolojik muayene gerekmektedir. Klinik ve radyolojik muayeneler için özel yöntemler uygulanmaktadır. Bu sayede ön çapraz bağ kopuklarının tanısı, son 30 yılda çok önemli gelişmeler kaydetmiş ve neredeyse iki kat artış göstermiştir. Meydana gelen kopuğa yönelik tedavi seçenekleri de bu gelişmelerin paralelinde çok çeşitlenmiştir. Halen yeni tedavi seçenekleri üzerinde çalışılmakta, yeni cerrahi yöntemler keşfedilmekte ve tedavilerin uzun dönem sonuçları araştırılmaya devam edilmektedir.

Çapraz bağ kopukları, diz ekleminde meydana gelen dejeneratif eklem hastalıklarının başlıca nedenlerindendir. Çapraz bağ kopukları köpeklerde bir travma sonrasında oluşabildiği gibi, yaşa bağlı olarak zaman içerisinde gerçekleşen zayıflıklar - yorgunluklar sonrasında da meydana gelebilir. Travma sonucu oluşan çapraz bağ kopuklarının oranı, tüm çapraz bağ kopukları içinde yalnızca %20 civarındadır. Birçok köpeğin, meydana gelen çapraz bağ kopuğu sonrasında operasyon geçirse dahi, uzun vadede ilgili ekleminde eklem dejenerasyonu görülmektedir. Operasyon için intraartiküler (eklem içi) veya ekstra-artiküler (eklem dışı) hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, hiçbir operasyon tekniğinin dejenerasyon gelişimini engelleyemediği bildirilmiştir. Bu sebeple köpeklerde meydana gelen ön çapraz bağ kopuklarının tedavisinde amaç; kopuk oluşumu sonrasında eklemde meydana gelen dengesizlikten kaynaklanan topallığın giderilmesi ve etkilenen eklemin uzun dönemde fonksiyonel iyileşmesini sağlamaktadır.

Ön çapraz bağ kopuklarının tedavisi konservatif ve cerrahi tedavi olmak üzere iki ana bölüme ayrılabilir. Her ne kadar optimal bir iyileşme sağlamak için her ırk ve ağırlıkta hayvanda cerrahi tedavi seçenekleri önerilse de yaş, kronik hastalıklar, genel durum bozuklukları gibi durumlar göz önünde bulundurularak, zorunlu durumlarda konservatif tedavi seçenekleri de denenebilir.

Ön çapraz bağ kopuklarının tedavisi için uygulanan çok sayıda cerrahi teknik bulunmaktadır. Uygulanan cerrahi teknikleri ekstraartiküler, intraartiküler ve eklem geometrisini değiştiren teknikler olarak gruplandırılabilir. Çapraz bağ kopuklarının tedavisi için tanımlanan bu çok sayıda teknikten hangisinin sizin köpeğinize daha uygun olduğunun kararı, operasyonu gerçekleştirecek olan uzman veteriner hekim tarafından, hayvanın yaşı, ırkı, ağırlığı, obezite eğilimi, hali hazırda var olan ortopedik ve medikal problemler, hasta sahibinin ekonomik gücü, tedaviye olan ilgisi gibi konular göz önünde bulundurularak verilir.

Kopuğun akut döneminde şiddetli topallık görülse de, lezyon kronikleştikçe topallığın şiddeti azalabilir. Ancak eklemin stabilitesi bozulduğu için topallık ne kadar şiddetini kaybetse de, eklem dejenerasyonunun oluşum hızında azalma olmaz ve ilerleyen dönemlerde hastanın yaşam kalitesi oldukça düşer. Topallığın kronikleşmesine izin verilmeden konusunda uzman bir veteriner hekimden destek almak, ilerleyen dönemlerde meydana gelebilecek, geri dönüşü olmayan eklem hasarlarının önüne geçmek adına yarar sağlayabilir.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Sosyal Medyada Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page